Informácie

Hummingbird Song - zvuky kolibríka

Hummingbird Song - zvuky kolibríka


ZVUKY VYDÁVANÉ ZVIERATAMI

Pieseň kolibríka

Kolibrík, rodina Trochilidae, je to malý vták, v skutočnosti najmenší vták na svete, väčšinou osamelý a denný, ktorý vyhľadáva spoločnosť svojich druhov až v okamihu reprodukcie. V skutočnosti počas párenia muž priťahuje samicu emisiou série krátkych a akútnych nôt.
Sú to územné zvieratá a navzájom komunikujú na diaľku pomocou zvukov. Ak muž v skutočnosti skončí na území iného muža, v prvom rade ho vníma emisia veľmi dlhej a akútnej noty, ktorá sa opakuje, postupne rastie a intenzita a objem môže vyústiť, ak nie je počúvaná, do skutočný boj.
Vzhľadom na rýchlosť mávania krídlami (80 úderov za sekundu) generujú zvuk, ktorý pripomína bzučanie hmyzu: z tohto dôvodu sa im hovorí lietať vtáky.


Video: Tatranska Fujara Maya