obsculta-music.at
Informácie

Záhrada musí mať rastliny

Záhrada musí mať rastlinyWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Záhrada musí mať rastliny byť zasadené ľudskou mysľou. Musia byť vysadené podľa vašich požiadaviek.

Záhradu musí zalievať ľudská myseľ. Musí sa zalievať podľa vašich požiadaviek.

Záhrada musí mať kvety, aby si ju ľudská myseľ mohla užiť. Treba si to užiť podľa vašich požiadaviek.

Záhradu musí udržiavať ľudská myseľ. Udržiavané podľa vašich požiadaviek.

Záhrada musí mať vtáky, aby ste si mohli vychutnať krásnu záhradu. Ľudská myseľ si to musí užiť.

Záhradu musíte milovať vy alebo váš sused. Musí sa milovať podľa vašich požiadaviek.

Je veľmi ťažké pochopiť, prečo niekto nie je ako my.

Jediná vec, ktorú môžeme urobiť, je nasledovať Božie pokyny, nasledovať Bibliu a snažiť sa konať dobro.

Dôvodom, prečo strácame svojich blízkych, je postoj nášho srdca. Niekedy sa cítite vinní za situáciu, ktorej ste dali život.

Božie srdce treba poznať.

Boh chce s nami spolupracovať v našich životoch.

Boh nechce pracovať s postojom vzpurnej ľudskej bytosti. Boh nemá rád človeka, ktorý nemá rád Boha. Boh má rád človeka, ktorý má dobré srdce.

Ľudia majú tendenciu byť nahnevaní, žiarliví alebo nahnevaní vo svete. Musíme vidieť, ako Boh miluje. Lásku treba vidieť v Bohu. Musíme vedieť, aký je Boh a nasledovať Boha.

Svet, v ktorom žijeme, je svetom, kde ide o vzťah človeka k človeku. Keď budeš nasledovať Boha, môžeš byť dobrým človekom pre ostatných. Ako dobrý človek k ostatným sa môžete stať dobrým človekom pre svoju komunitu, pre svoju krajinu a pre celý svet.

Boh pracuje so srdcom človeka, a ak miluješ svojho blížneho ako seba samého, potom budeš mať Božiu moc vo svojom živote.

Niekedy cítime Boha, keď sme v situácii, keď potrebujeme, aby tam bol. Musíme sa modliť k Bohu. Potrebujeme čítať Bibliu, čítať o Bohu a otvárať svoje srdce Bohu. Musíme nasledovať Boha.

Boh pozná tvoje srdce. Boh pozná situáciu, v ktorej sa nachádzaš. Boh vie, že potrebuješ Boha.

Boh chce, aby ste sa modlili a nasledovali Boha.

Keď chceme Božiu pomoc, musíme cítiť, že Boh je tu. Boh tu bude pre nás.

Musíme sa modliť k Bohu. Potrebujeme cítiť Božiu lásku. Potrebujeme cítiť Boha. Potrebujeme cítiť Boha.

Boha treba poznať.

Musíme vedieť, čo nám Boh chce povedať.

Musíme vedieť, čo Boh chce, aby sme robili.

Boh chce, aby sme boli pre druhých dobrým človekom.

Boh chce pomôcť. Boh nám chce dať svoju lásku.

Boh chce, aby sme sa modlili.

Boh nám chce povedať svoje myšlienky o našom živote a ukázať nám svoje myšlienky o nás.

Diabol o nás môže klamať. Potrebujeme poznať pravdu. Diabol nám môže klamať o tom, čo nám Boh hovorí a o tom, čo Boh chce, aby sme robili. Musíme počúvať Boha. Musíme počúvať, čo o nás Boh hovorí.

Potrebujeme poznať Boha. Boh chce byť naším Bohom.

Boh nás miluje. Boh chce, aby sme konali dobro.

Potrebujeme cítiť, že Boh chce byť s nami. Musíme otvoriť svoje srdcia Bohu.

Niekedy potrebujeme cítiť Boha a rozprávať sa s Bohom. Keď cítime Boha a keď sa s ním rozprávame, cítime Božiu moc.

Niekedy cítime Boha, keď potrebujeme, aby bol Boh naším Bohom.

Boh chce, aby sme sa naučili prosiť Boha o to, čo Boh chce, aby sme urobili.

Boh chce, aby sme išli na ďalšie miesto.

Boh chce, aby sme prosili o Božiu pomoc.

Potrebujeme vedieť, čo nám Boh hovorí.

Boh je blízko.

Boh je nám blízko.

Boh nás miluje.

Boh chce, aby sme poslúchali Boha.

Boh chce, aby sme poslúchali Boha.

Boh chce, aby sme ho milovali.

Boh chce, aby sme Boha milovali.

Boh chce, aby sme mali s nami trpezlivosť.

Boh chce, aby sme boli vďační.

Boh chce, aby sme boli vďační za mnohé veci, ktoré nám Boh dáva.

Boh chce, aby sme sa modlili.

Boh chce, aby sme boli silní vo viere.

Boh chce, aby sme boli silní vo viere.

Boh chce, aby sme boli silní.

Boh chce, aby sme poznali Boha.

Boh chce, aby sme poznali Boha.

Boh chce, aby sme Boha milovali.

Boh chce, aby sme Boha uctievali.

Boh chce, aby sme Bohu dôverovali.

Boh chce, aby sme Bohu ďakovali.

Boh chce, aby sme Boha prosili, aby nám pomohol.

Boh chce, aby sme Boha prosili, aby pre nás niečo urobil.

Boh chce, aby sme mali s nami trpezlivosť.

Boh chce, aby sme mali s nami trpezlivosť.

Boh chce, aby sme Boha milovali.

Boh chce, aby sme konali správne.

Boh chce, aby sme nasledovali Boha.

Boh chce, aby sme boli ako Boh.

Boh chce, aby sme sa naučili robiť správne veci.

Boh chce, aby sme poslúchali Boha.

Boh chce, aby sme nám odpustili.

Boh chce, aby sme sa modlili za naše rodiny.

Boh chce, aby sme prosili Boha, aby nám odpustil.

Boh chce, aby sme Bohu ďakovali.

Boh chce, aby sme poslúchali Boha.

Boh chce, aby sme Bohu dôverovali.

Boh chce, aby sme Boha milovali.

Boh chce, aby sme Bohu dôverovali.

Boh chce, aby sme poslúchali Boha.

Boh chce, aby sme boli ako Boh.

Boh chce, aby sme mali rovnaké srdce ako Boh.

Boh chce, aby sme milovali svoje rodiny.

Boh chce, aby sme boli milujúci.

Boh chce, aby sme Boha milovali.

Boh chce, aby sme sa učili správnym spôsobom.

Boh chce, aby sme sa modlili za svojich blížnych.

Boh chce, aby sme odpustili svojim blížnym.

Boh chce, aby sme odpúšťali druhým.

Boh chce, aby sme Bohu dôverovali.

Boh chce, aby sme sa modlili za druhých.

Boh chce, aby sme poslúchali Boha.

Boh chce, aby sme boli ako Boh.

Boh chce, aby sme Bohu odovzdali všetko.

Boh chce, aby sme Boha prosili, aby nám pomohol.

Boh chce, aby sme poslúchali Boha.

Boh chce, aby sme boli ako Boh.

Boh chce, aby sme Bohu ďakovali.

Boh chce, aby sme poslúchali Boha.

Boh chce, aby sme Bohu dôverovali.

Boh chce, aby sme sa modlili za naše rodiny.

Boh chce, aby sme prosili Boha, aby nám odpustil.

Boh chce, aby sme odpustili svojim blížnym.

Boh chce, aby sme sa modlili za svojich blížnych.

Boh chce, aby sme prosili Boha, aby nám odpustil.

Boh chce, aby sme odpustili svojim rodinám.

Boh chce, aby sme odpustili svojim blížnym.

Boh chce, aby sme sa modlili za svojich blížnych.

Boh chce, aby sme milovali svojich blížnych.

Boh chce, aby sme poslúchali Boha.

Boh chce, aby sme boli ako Boh.

Boh chce, aby sme boli ako Boh.

Boh chce, aby sme nám odpustili.

Boh chce, aby sme nám odpustili.

Boh chce, aby sme sa modlili za svojich blížnych.


Pozri si video: HDZ 20 2018 STARŠIA ZÁHRADA I.